Forteljingar

Her finn du oppgåver, lyttestoff og nyttige lenkjer.
  • Hugsar du alt du lærte i dette kapitlet? Du kan repetere stoffet frå GRUNNBOKA i Repetisjonsoppgåver.  
  • Du kan også arbeide vidare med temaa i kapitlet under Temaoppgåver. Her kan du finne større oppgåver med lenkjer, bilete, lyd og film knytte til.
  • Ønskjer du å lytte til heile teksten frå GRUNNBOKA, kan du velje Lytt til kapitlet.
  • Viss du eller gruppa arbeider med eitt eller fleire av temaa i kapittel 3, finst det mykje informasjon under Nyttige lenkjer. 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.11.2007

© Cappelen Damm AS