Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Kapittel 10 - Nynorsk

 

Her finn du oppgåver og nyttige lenkjer knytta til kapittel 9 hvis du har nynorsk som hovedmål og knytta til kapittel 10 hvis du har nynorsk som sidemål.
  • Hugsar du alt du lærte i dette kapitlet? Du kan repetere stoffet frå GRUNNBOKA i Repetisjonsoppgåver.  
  • Du kan også arbeide vidare med temaa i kapitlet under Temaoppgåver. Her kan du finne større oppgåver med lenkjer, bilete, lyd eller film knytte til.
  • Viss du eller gruppa arbeider med eitt eller fleire av temaa i kapittel 10, finst det mykje informasjon under Nyttige lenkjer. 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.04.2008

© Cappelen Damm AS