Kapittel 3 -Temaoppgåver

Her finn du temaoppgåver knytte til kapittel 3 - Forteljingar. Desse oppgåvene er av varierande omfang, og dei vil vere knytte til ressursar utanfor boka, som for eksempel internettsider, lydfiler, bilete eller filmklipp.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.11.2012

© Cappelen Damm AS