På norsk GRUNNBOK 2

Oppgåver til kapitla 1-3 ligg no ute. Dei resterande kapitla kjem i løpet av oktober.

Velkommen til nettstaden til På norsk GRUNNBOK 2. 

Her finn du oppgåver, lyttestoff og nyttige lenkjer til alle kapitla i GRUNNBOKA. 

Under kvart kapittel finn du:

- repetisjonsoppgåver der du kan repetere det du har lært i kapitlet. Hugsar du alt? 
- temaoppgåver der du kan arbeide vidare med tema i kapitlet 
- nyttige lenkjer knytte til tema i kapitlet

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.09.2009

© Cappelen Damm AS